Ondernemend, verbindend en oplossingsgericht

Graag combineer ik interim-management of procesbegeleiding met inhoudelijke vraagstukken, voor 1 of meer opdrachtgevers. Vanuit een onafhankelijke positie kan ik daarmee organisaties verder helpen en meebouwen aan de realisatie van ambities, op het vlak van kennis en organisatie of concreet binnen programma’s en projecten.

Op basis van mijn inhoudelijke en leidinggevende ervaring zit ik graag mee aan het stuur van een organisatie en/of lever ik een bijdrage aan (cultuur)verandering of doorontwikkeling.
Als adviseur gebiedsontwikkeling -met een stevige planeconomische en juridische basis- richt ik me op procesbegeleiding bij het smeden van samenwerkingen tussen verschillende partijen, intern gerichte opgaven gekoppeld aan de P&C-cyclus of verbetering van werkprocessen, inhoudelijk projectgebonden begeleiding of advies (haalbaarheid, contractvorming/samenwerking, kostenverhaal/bovenwijks en grondbeleid).

Met een brede achtergrond en ervaring in opgaven in de Ruimtelijke Ontwikkeling – ‘haalbaarheid, programmering, samenwerking en duurzaamheid’: continu zoekend naar verbreding en vernieuwing / innovatie – een andere aanpak – zijn de belangrijkste kenmerken van mijn manier van werken. Veel voldoening haal ik uit het met enthousiasme delen van kennis en ervaring bij begeleiding en coaching van opdrachtgevers, studenten en collega’s.

“Voor opdrachtgevers complexiteit terugbrengen naar eenvoud, dat is voor mij de uitdaging”